Monoblokowa centrala wentylacyjna (MINIAIR) Typoszereg MINIAIR™ obejmuje 7 wielkości o różnych rozmiarach, generujących strumień powietrza o natężeniu w zakresie od 500 ÷ 6400 m3/h, wyposażonych w 2-, 4- i 6-rzędowe wymienniki wodne. Szczegóły produktu
Monoblokowa centrala wentylacyjna (MINIAIR +) Typoszereg MINIAIR™ obejmuje 8 wielkości o różnych rozmiarach, generujących strumień powietrza o natężeniu w zakresie od 500 ÷ 4000 m3/h. Szczegóły produktu