CONDUCTAIR to jedna z najbardziej rozbudowanych serii klimatyzatorów firmy LENNOX. Obejmuje urządzenia chłodzące oraz pompy ciepła przeznaczone do podłączania do kanałów.

Jednostki wewnętrzne mają zwartą budowę. Zaprojektowano je z myślą o montażu w ograniczonej przestrzeni. Niski poziom hałasu, szczególnie wyróżniający modele 012 do 060, uzyskano dzięki pełnej izolacji jednostki wewnętrznej.

Urządzenia te są wyposażone w cyfrowy termostat oraz programator czasowy z 3-stopiową (modele 012 do 060) regulacją prędkości.

Jednostki zewnętrzne są dostępne z wentylatorem osiowym:
jednostki zewnętrzne z wentylatorem osiowym o dużej wydajności i małej prędkości obrotowej cechują się bardzo cichą pracą; dzięki zabezpieczeniu farbą epoksydową są odporne na większość czynników atmosferycznych, czego dowodzi sprawdzona w praktyce niezawodność. W wyposażeniu fabrycznym regulator pracy w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej do -15W wyposażeniu fabrycznym regulator pracy w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej do -15°C.

BUDOWA
Jednostka wewnętrzna:
wentylatory odśrodkowe o wysokim sprężu (od 40 do 100 Pa) i obniżonym poziomie hałasu; wyposażone
w silniki z 2- lub 3-stopniową regulacją prędkości, co pozwala na dostosowanie parametrów wentylatora
do wymagań instalacji;
nowy regulator elektroniczny z 3-stopniową regulacją prędkości oraz programatorem tygodniowym; gdy
urządzenie pracuje jako pompa ciepła. Wszystkie modele są wyposażone w uchwyty umożliwiające mocowanie do stropu;
przyłącza kielichowe w modelach 018 do 060;
obie linie czynnika ziębniczego (cieczowa i gazowa) wymagają zaizolowania;
taca ociekowa z izolacją termiczną, możliwość odprowadzania skroplin z obu stron;
możliwość podłączenia do pionowego kanału wlotowego (modele 012 do 060).
Jednostki zewnętrzne z wentylatorami osiowymi:
sprężarki spiralne,
łatwy dostęp w celu serwisowania,
zawory serwisowe z przyłączami kielichowymi.
Czujnik kolejności faz w modelach 3 faz,
uchwyty do mocowania,
kratownica zabezpieczająca wentylator.

Pobierz:
Karta katalogowa
Instrukcja